Për atë që merr pjesë në mexhliset e diturisë

0
363

“Nëse njeriu nuk merr pjesë në mexhliset e diturisë, nuk dëgjon hutbe e ligjërata, dhe nuk i kushton vëmendje asaj që thonë dijetarët, atëherë do të shtohet hutimi e neglizhenca e tij. Ndoshta zemra e tij mund të ngurtësohet derisa të vuloset përfundimisht, dhe ai të bëhet nga të shkujdesurit ndaj të vërtetës.

Shejkh AbdulAziz ibn Baz, Allahu e mëshiroftë!
Mexhmu’ul Fetaua 12/324