Pendohu dhe shlyej mëkatet e tua!.

0
2117

Pendohu dhe shlyej mëkatet e tua!.

Sa herë kam shpresuar që jeta ime të jetë tregim i shkruar me laps të thjesht ku mundem të shlyej gjërat që nuk meritojnë t’i kujtoj, gjërat që turpërohem kur i kujtoj, gjërat që më lidhin me nënçmim, dhe përbuzje.

Mëshira e Allahut është e madhe, dera e pendimit është e hapur, i penduari nga vepra e urryer (mëkati) është sikur mos të ketë bërë mëkat fare.

Pendohuni sa më shpejt që të shlyhet e kaluara e hidhur, që në kujtesën ton të mbeten vetëm veprat e mira, që Allahu të na fal mëkatet e kaluara e të pastrohemi nga ndryshku i gabimeve(mëkateve) e mos të mbesim rob i tyre në ditën e gjykimit!.

Unejs Murati-Daku