Pavarësisht se sa fort ju godet jeta kurrë mos u shqetësoni nga kaderi (caktimi)

0
1478

Pavarësisht se sa fort ju godet jeta kurrë mos u shqetësoni nga kaderi (caktimi).
Çdo çështje është e matur dhe pas saj ka një urtësi.
Sa shumë dhunti, nga jashtë, duken sprova!
Sa shumë begati, nga jashtë, duken dënime!
Sa shpresa erdhën pas dhimbjeve!
Sa lutje u plotësuan pas mjerimit!
Kurrë mos u dëshpëroni!
Jini të kënaqur!
Ju jeni nën mëshirën e Zotit Bujar i Cili ju jep gjithmonë.
Bota rrotullohet dhe situatat ndryshojnë.
Pra, hiqni të gjitha shqetësimet nga ju dhe sigurohuni që ato nuk do të zgjasin përherë!

Agim Bekiri