Pasuria e vërtetë është pasuria e zemrës

0
512

Profeti (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të!) i ka thënë shokut të tij, Ebu Dherrit:
‘‘O Ebu Dherr, a mendon se të kesh shumë para, është pasuria e vërtetë?!
Pasuri e vërtetë është pasuria e zemrës, ndërsa varfëria e vërtetë është varfëria e zemrës!
Atë që është i pasur në zemrën e tij, nuk e dëmton aspak varfëria e dynjasë.
Ndërsa kush është i varfër në zemrën e tij, nuk e pasuron dhe as nuk i mjafton, edhe nëse ka shumë prej dynjasë. Akoma më shumë atë e dëmton kopracia e shpirtit të tij!’’

📚 Sahihul Xhami : 7816
Mirandi Shehaj