Pasojat që lejnë mëkatet

0
1385

Prej pasojave të mëkateve është se ato e bëjnë të zotin e tyre të ndihet njeri i ulët, pasi ishte i përgatitur për të qenë i lartë, sepse Zoti, i ka krijuar krijesat në dy grupe;
të lartë dhe të ulët.
Të bindurit, Ai i ka bërë më të lartit në këtë botë dhe në botën tjetër, ndërsa të pabindurit më të ulëtit.
Ai u ka dhënë krenari të parëve dhe nëncmim e papërfillshmëri të dytëve.

(Ibn Kajjim el Xheuzije)