Pasojat fatale te shirkut (shokvënies ndaj Allahut) tek njeriu

0
633

Më poshtë po përmend disa pasoja të shirkut (shokvënies ndaj Allahut):

Shirku e nxjerr njeriun nga feja Islame dhe për rrjedhojë quhet idhujtar, femohues e trajtohet sipas dispozitave ligjore që i përkasin (jomuslimanit).

Nëse njeriu vdes pa u penduar nga shirku, Allahu nuk do t’ia falë këtë faj, dhe për pasojë do t’i asgjësohen të gjitha punët e mira e do të vuaj përgjithmonë dënimin e zjarrit të xhehenemit në botën tjetër. Allahu thotë: “…En Nisa: 48].

“Por nwse ata do ti’i bwnin shok Zotit, do te humbnin te gjitha punet qe kishin bere” [el Enam: 88]

“Sigurisht atij qw adhuron tjetwrkwnd pwrveç Allahut, Allahu do t’ia ndalojw Xhenetin dhe strehimi i tij do tw jetw Zjarri. Per keqberesit nuk ka ndihmwe” [el Maide: 72].

Shirku është faktori kryesorë i telasheve, vështirësive, mundimeve, dëshpërimeve, dhe mjerimit në botën e këtueshme dhe në botën tjetër.

Hyjnizimi i krijesave shkakton frikë e pasiguri, si në këtë botë edhe në botën tjetër.