Para se të flesh, mos harro që ti besh keto 8 gjera

0
2911

Para se të flesh, mos harro që:

Të marrësh abdes.

Të falësh vitrin (nëse nuk mund të qohesh për namaz nate).

Ta lexosh suren el-Mulk.

Të bësh sa më shum tekbir (Allahu ekber) dhe tehlil (La ilahe il-lall-Llah).

Të bësh istigfar sa më shumë (estagfirullah) – e të kërkosh falje për mëkatet e ditura e të paditura.

Ta bësh dhikrin e gjumit.

Ta pastrosh zemrën, duke mos mbajtur në të asgjë të keqe për të tjerët.

Ta vesh alarmin për namaz nate dhe të sabahut.

Usame Morina