Para se te dalesh nga shtepia duhet te pastrosh nietin tend

0
2837

Pastro dhe përmirëso njetin kur del nga shtëpia dhe fillon punën!?

Kaloi pran Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem një njeri, dhe sahabet vrojtuan nga duart dhe lëkura e tij ( njeri puntor ), i than o i dërguar i Allahut sikur të ishte kjo ( lodhje nga puna ) për hirë të Allahut?

Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem tha:

” nëse ka dal nga shtëpia që të kujdeset dhe ushqej fëmijët e tij, kjo është për hirë të Allahut “,

” nëse ka dal nga shtëpia që të kujdeset dhe ushqej prindërit e tij të moshuar, kjo është për hirë të Allahut “,

” nëse ka dal nga shtëpia që të fitoj me krenari (hallall dhe të shpenzoj për vete hallall ), kjo është për hirë të Allahut “,

” nëse del nga shtëpia për syefaqësi dhe lavdat e mendjemadhësi, kjo është për shejtanin “,

E saktësoi Albani në Sahih el Xhamiu nr: 1428