Obligueshmëria e faljes së namazit në drejtim të sutres

Obligueshmëria e faljes së namazit në drejtim të sutres (objekti që është menjëherë pas vendit të sexhdes) dhe afrimi tek ajo

– E ka për detyrë që të falet në drejtim të sutres, dhe në këtë nuk ka dallim mes xhamisë apo ndonjë vendi tjetër, e as mes xhamisë së madhe apo të vogël, për shkak të përgjithësimit në fjalën e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): “Fa lu vetëm në drejtim të sutres dhe m os e lë a skënd të të ka lojë përpa ra . E nëse a i këm bëng ulë për të ka lua r, a tëherë luftoje (peng oje/shtyje a shpër) a të, sepse a i m e vete e ka shejta nin.”

– Është detyrë që ai t’i afrohet asaj (sutres), për shkak të urdhrit të të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për këtë.

19 – Mes vendit ku ai (sal-lAllahu alejhi ue sel- lem) e vendoste kokën në sexhde dhe mes murit drejt të cilit falej, kishte hapësirë aq sa mund të kalonte një dele. Andaj, kush e bën këtë, ai është afruar aq sa e ka për detyrë (obligim) të afrohet.

Shkeputur nga libri:”Forma e namazit”
MUHAMED NASIRUDDIN EL-ALBANI

Read Previous

Cfare ndodh me ate njeri qe heq dore nga martesa dhe nuk martohet

Read Next

Kur martesa eshte e ndaluar?