o Zot, na bëj prej atyre që të adhurojnë, falen e agjërojnë siç Ti kërkon, na bëj prej durimtarëve

0
1356

– Zoti im, ndoshta nuk jemi duke kryer namazin në formë e përkushtim siç duhet…

– Zoti im, ne nuk agjërojmë siç agjëroi Davudi alejhis-selam

– Zoti im, nuk jemi durimtar në sprovë ashtu siç ishte Junusi alejhis-selam

– Zoti im, ndoshta nuk jemi të kapur për fe siç ishte Jahja alejhis-selam

– Zoti im, ndoshta nuk po e ruajmë morali e syrin ashtu siç bënte Jusufi alejhis-selam

Në këto, dhe të tjera aspekte, ndoshta nuk meritojmë faljen tënde, por bindja dhe dashuria ndaj Teje është po e njëjta sikurse e tyre!

Andaj, o Zot, na bëj prej atyre që të adhurojnë, falen e agjërojnë siç Ti kërkon, na bëj prej durimtarëve të cilëve u ke premtuar shpërblim të pafund, na bëj prej të kapurve për fe fortë, na bëj prej të moralshëmve të cilët Ti i do!

U. Morina