O Zot i pa të meta Je, sa të qarta janë argumentat e Tua!

0
1204

I pa të meta Je, sa të qarta janë argumentat e Tua!
I pa të meta Je, sa i hershëm është pushteti Yt!
I pa të meta Je, sa e gjerë është falja Jote!

Ty të madhërojnë qiejt dhe kush gjendet brenda tyre, të lavdërojnë yjet dhe galaktikat, të madhëron toka dhe banorët e saj, deti dhe gjallesat e saj, zotërijtë dhe skllevërit, shiu dhe vetetëtimat, mbretërit dhe njerëzit, ushtritë dhe vendbetejat, vendet dhe kodrat, luanët dhe të vegjlit e tyre. Të gjithë e njohin dhe e pranojnë pozitën Tënde!

“Përkujtime dhe Predikime” Ibn Xheuzi
Fatjon Isufi