Njeriu i mire mbetet njeri i mire sa do te ndryshojne kohet

0
569

Njerëzve të mirë nuk u ndryshohen vetitë edhe nëse u ndryshohen gjendjet.

Bujari mbetet bujar edhe nëse varfërohet.

Falësi mbetet falës edhe nëse i bëhet padrejtësi.

Disa fytyra mbeten të bukura edhe kur qortohen.

E disa të tjera trishtuese edhe madje kur qeshen.

Bukuria buron nga brendësia e shpirtrave dhe ska lidhje me pamjet e fytyrës.

I. JAHIU