Njerëzit janë si pemët

0
544

Njerëzit janë si pemët:

Ka prej atyre që u bëjnë dobi njerëzve me hijen e tyre, ka prej tyre që u bëjnë dobi me frytet e tyre, gjithashtu ka prej tyre që nuk përfitojnë gjë prej tyre, përveçse gjembave.

Mos e humb vlerën tënde me një fjalë që e thua, as respektin tënd duke e larguar atë, as mos bëj që qëllimi yt në dynja të jetë të përfitosh dashurinë e njerëzve… sepse zemrat e njerëzve rrotullohen, sot të duan dhe nesër të urrejnë!

O njeri risku yt vjen!

Dashuria është risk, fëmijët e tu janë risk, gëzimi yt është risk, shoqëria jote është risk.

I varfër është ai i cili nuk kërkon prej rrisqeve vetëm se monedhë!

Njeriu fitues është ai i cili e mbyll gojën e tij, para se njerëzit të mbyllin veshët e tyre dhe të mbylli veshët e tij, para se të hapen gojët e njerëzve.