Një rregull i rëndësishëm qe duhet ta mesosh

0
1086

Nëse ndalesa e një të keqeje të shpie në një të keqe më të madhe dhe më të keqe sesa ajo atëherë mos e ndalo atë të keqe por urreje me zemrën tënde.

Imam ibn kajimi thotë:

Ndalimi i së keqes është 4 llojesh:

1- te zhduket dhe të zëvendësohet me të kundërtën e saj.

2- te pakësohet edhe pse nuk zhduket e tëra.

3- të zëvendësohet me një gjë tjetër, por që është po e njëjtë me të.

4- të zëvendësohet me një gjë që është më e keqe se ajo.

Atëherë dy të parat janë të ligjëruara, kurse e treta është çështje ixhtihadi.

Ndërsa e katërta është haram, e ndaluar.