Një hadith tre këshilla

0
404

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Nuk ka pakesuar sadakaja diçka prej pasurise. Ai qe fal (per hir te Allahut) Allahu e ben krenar ate dhe kush eshte i thjeshte per Allahun, Allahu e ngre ate (ne dynja dhe boten tjeter).”

Hadithi inkurajon per tri gjera:

1. Per dhenies e sadakase.

2. Per faljen (e tjetrit).

3. Per te qene i thjeshte.

Unejs Sheme