Nëse i praktikon këto tri gjëra, atëherë mund të jesh në paqe me njerëzit

0
160

Hatim el-Esamm tha: Nëse i praktikon këto tri gjëra, atëherë mund të jesh në paqe me njerëzit:

1. Tu japësh çdo gjë që posedon dhe të mos marrësh asgjë prej tyre!
2. T’i respektosh të drejtat e tyre dhe të mos kërkosh respektimin e të drejtave tuaja!
3. Të durosh të këqijat që t’i shkaktojnë dhe të mos u bësh atyre keq asgjë!”

Ahmed bin Hanbeli i tha: “Sa vështirë tu përmbahemi!”
Hatimi tha: “Pra, nuk do mund të jesh gjithnjë në paqe me ta!”

📓 ‘Ajnul-Edeb ues-Sijaseh 155-156.

U.Morina