Nese i ke keto 3 cilesi je nje xhevair

0
2671

Imam Shafiu thotë:

Xhevahiri i njeriut eshte në tri gjëra:

1- Në fshehjen e varferisë, derisa njerëzit të mendojnë se ti je i pasur për shkak se ti nuk i shfaqesh njerëzve.

2- Në mbajtjen e zemërimit, derisa njerëzit të mendojne se ti je i kënaqur.

3- Në fshehjen e ashpërsise, derisa njerëzit të mendojnë se ti je i butë.