Nese gjen nje magji cfare duhet te besh?

0
971

Ka thënë shejkhu i nderuar, Sulejman Er-Ruhejli -Allahu e ruajttë-:

“Kush gjen diçka në të cilën ka magji, duhet që para se ta hapi atë t’i lexoj suret mbrojtëse.

T’i lexoj Suren Felek, Nas, Ikhlas dhe ajetin Kursij, sepse disa prej magjive janë të ruajtura (me xhin) e nëse hapen pa iu lexuar atyre, atëherë dëmtohet ai që i hap.

Shpëtimi (siguria) për këtë është t’i lexosh suret mbrojtëse, pastaj ta hapësh dhe ta prishësh duke e djegur dhe shkatërruar, po ashtu duke e shoqëruar këtë me lexim (të sureve mbrojtëse) derisa të mos mbetet prej saj asgjë.

Në këtë mënyrë zhduket efekti i magjisë in shaa Allah (nëse do Allahu)”.

Brulind Çallari