Nese do qe te falen mekatet ja c`duhet te veprosh

0
2352

Ibnul Kajjimi ka thënë:

O biri i Ademit!

Ti ke kryer mëkate mes teje dhe Allahut, që vetëm Ai i di

Ndaj nëse do që të të falen, fali dhe toleroji krijesat e Tij

Nëse do që Ai të t’i falë ty mëkatet, fali krijesat e Tij

Sepse shpërblimi është në përputhje me llojin e veprës ti fal këtu në dunja dhe Ai të fal ty në Ahiret

Nëse ti i kërkon të drejtat e tua këtu( të marrësh hakun fije për pe në çdo gjë, sado të vogla qofshin) , Ai do të të marrë në llogari atje!

Suad Shabani