Ndërkohë që je duke qëndruar në shtëpi, shfrytëzoje kohën ne verpra te mira

Pejgamberi ynë, Muhamedi alejhi salatu ve selam thotë: “Janë dy begati, të cilave nuk ua dinë vlerën shumica e njerëzve: (ato janë) shëndeti dhe koha e lirë.”
(Transmeton Buhariu)

Dijetari i njohur, Ibën Tejmije – Allahu e mëshiroftë – thotë:
“Vlerat kryesore janë katër: “Dituria, feja, trimëria dhe bujaria.”
“Min’haxhu Es-Sunet” (6/397).

Këto janë vlerat kryesore! Ndërkohë që je duke qëndruar në shtëpi, shfrytëzoje kohën, në mënyrë që të pajisesh me këto virtyte!

Hoxhë Dr.Gazmend Mehmeti

Read Previous

Eshte koha per tu penduar.

Read Next

Cfare do tu thote Allahu banoreve te Xhenetit kur te futen ne Xhenet