Namazi më i rëndë (më i vështirë)

0
2296

Ka thënë i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:

“Me të vërtetë, Namazi më i rëndë (më i vështirë) për hipokritët (në xhami) është:
Namazi i Jacisë (darkës) dhe i Sabahut (mëngjesit), e nëse do ta dinin se çfarë (shpërblimi) ka në këto (dy namaze) do të vinin për to qoftë edhe duke u zvarritur”.

📚 Transmeton Imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-!

Allahu na ruajttë prej hipokritëve dhe hipokrizisë!

Sa shumë muslimanë mungojnë në këto dy namaze, sidomos në namazin e Sabahut?!

Brulin Callari