Mos u merr me thashetheme ndaj ruaje gjuhen tende

0
1388

Dije o njeri, se një ditë gjuha jote do të dëshmoj ose pro teje ose kundër teje.

Allahu i Lartësuar thotë në Kuranin Famëlartë (kuptimi i ajetit):

“Atë Ditë do të dëshmojnë kundër tyre #gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për çfarë kanë bërë”.
Surja En-Nur, ajeti 24.

Gjuhën tënde nëse e ruan dhe ajo do të të ruaj e nëse e tradhton atë edhe ajo do të të tradhtojë.

Medito dhe kthjellohu, se ajo që gjendet tek vetja jote të mjafton.

Shiko dhe mendo se si Allahu e bëri gjuhën të mbuluar pas buzëve dhe dhëmbëve!

Pra gjuha është në gojë e burgosur, në një kështjellë të mbrojtur mirë.

Thotë sahabiu i nderuar Abdullah bin Mesùdi -Allahu qoftë i kënaqur prej tij-:

“Pasha Atë që nuk ka të adhuruar me meritë veç Tij, nuk ka gjë që t’a meritojë burgosjen më gjatë se sa gjuha”.

Transmeton Bejhakiu -Allahu e mëshiroftë- në Shuabul Ijman

Brulind Callari