Mos te te pengoje ngrohtesia e shtratit nga rruga drejt Xhenetit

0
1396

Mos te te pengoje ngrohtesia e shtratit nga rruga Xhenetit

Vepra jote me e mire, o njesues i Allahut, eshte namazi i sabahut dhe namazi i ikindise. Prandaj, trego kujdes ndaj ketyre ne cdo kohe, e ne vecanti kur eshte ftohte.

Trego kujdes o ti njeri nga falja e ketyre dy namazeve me xhemat dhe ji prej atyre qe bien ne ruku. Ngase Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Kush fal dy te ftohtat do te hyje ne Xhenet”.

“dy te ftohtat” jane namazi i sabahut dhe namazi i ikindise.

Prandaj, mos te te pengoje ty ngrohtesia e shtratit nga ecja per ne rrugen e Xhenetit. (1)

Libri “Islami, feja e teuhidit”

(1) Shejh Sulejman Er-Ruhajli (Allahu e ruajtte!)

Unejs Sheme