Mos e shani gjelin kur kendon

0
2027

“Mos e shani gjelin sepse ju zgjon për namaz”.
Ebu Davudi, hadith i saktë

Thotë Hulejmiu në komentin e këtij hadithi:
Ky hadith është argument se nuk duhet sharë apo nënçmuar ai nga i cili kemi përfitime, përkundrazi duhet nderuar dhe respektuar.

Nëse gjelin s’duhet sharrë sepse prej tij përfitojmë atëherë çka duhet bërë me ata që na mësojnë të mirat e fesë?!

Suad Shabani