Mos e humb kohen tende ne rrjetet sociale

0
414

Varësia nga rrjetet sociale

~ Të kujtosh rëndësinë e ruajtjes së kohës e për të cilën do të japësh llogari në Ditën e Gjykimit. Njeriu do të pyetet se si e ka kaluar kohën (në gjëra të dobishme, apo të kota, apo dhe më keq në gjëra të ndaluara).

~Të kujtosh se koha është nga gjërat më të shtrenjta që na ka dhënë Allahu.

~T’ia kujtosh vetes se ata me të cilët kalon kohën duke biseduar (biseda pa dobi) nuk do të bëjnë dobi në ahiret dhe secili do të jetë i angazhuar (preokupuar) me vetveten se a po shpëton, asnjëri nuk do të vije të të marrë mëkatet apo të të falë shpërblime (ngaqë ke biseduar me ta në këtë dunja). Madje, ndodh të pësosh keq prej tyre në ato biseda ngase siç dihet kur zgjaten muhabetet fillon përgojimi, bartja e fjalëve, fjalët nënçmuese etj.

-Të angazhohesh me gjëra të dobishme. Në këtë mënyrë nuk i lë kohë nefsit për gjëra të padobishme a të kota.

Hoxhë L. Perçuku