Miresite e 10 diteve te Dhulhixhes

0
1348

●Hafidh ibn Raxheb, Allahu e mëshiroftë, ka thene ne librin e tij (Fet’hul Berij, v.2/fq.460):
“Mesa kuptohet, arsyeja pse këto dite janë te vecanta eshte se ne to behen bashke te gjithë adhurimet kryesore: Namaz, agjërim, sadaka, haxh.”

Pra këto janë dite ne te cilat edhe agjërohet sepse agjërimi eshte prej veprave te mira. Dijetaret muslimane nxisin ne agjërimin e tyre përveç ditës se bajramit e cila eshte e ndaluar te agjërohet. Nxisin ne agjërimin gjate këtyre diteve sidomos ne Diten e Arafatit per ata te cilët nuk janë ne haxh.

Trasmeton Muslimi se Profeti alejhis saletu ues selam ka thene:

“Me agjërimin e Dites se Arafatit shpresoj se Allahu ka per ti fale gjynahet e vitit te kaluar dhe vitit te ardhshëm.”

Behet fjale per gjynahet e vogla dhe kjo oferte sduhet lene pa përfituar prej saj.

Anis Agovi