Mesoje zemren tende te reflektoje me keto 6 gjera

0
764

Ibn Kudameh El-Makdisij (Allahu e mëshiroftë) shkruan:

“Mësoje zemrën që vazhdimisht të reflektojë:

– për begatitë e Allahut, në mënyrë që t’i jesh mirënjohës për to

– për mëkatet e tua, në mënyrë që të kërkosh falje për to

– për shkujdesjen tënde, në mënyrë që të pendohesh

– për krijesat dhe gjykimin e Allahut, në mënyrë që ta njohësh madhështinë dhe urtësinë e Tij

– për atë që e ke përpara (botën tjetër), në mënyrë që të përgatitesh për të

– apo për vendimin (fetar) lidhur me ndonjë çështje për të cilën ke nevojë, në mënyrë që ta mësosh atë.”

(“El-Uessijetu El-Mubarekeh”, 87)

Përktheu: P.Perçuku