Mëngjesi i besimtarëve

0
317

Shejh Salih El-Usajmi (Allahu e ruajttë!): Mëngjesi i besimtarëve është mes “Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë”. Surja El-Fatiha.

Ata e hapin/fillojnë ditën e tyre:

-me përmendjen e Allahut,

-me marrjen e abdesit,

-me faljen e namazit

-adhurues të Zotit të tyre.

Ata kërkojnë ndihmën e Tij për përmbushjen e të drejtës së Tij dhe kërkimin e rrizkut.

Zemrat e tyre:

-me Të janë të qeta,

-qafat e tyre të ndaj Tij janë të nënshtruara,

-me Atë janë të angazhuar (duke e adhuruar dhe zbatuar urdhëresat e Tij) dhe

-asgjë nuk i largon nga Ai.

Pra, Tuba qoftë për ta!

Përktheu: Unejs Sheme