Mëkati i kobshëm

0
825

Mëkati i kobshëm

Adhurimi i varreve
Profeti Muhamed alejhi selam ka thënë: “ Vërtet, ata që kanë qenë përpara jush i bënë varret e profetëve dhe njerëzve të mirë, në vende adhurimi-sexhdeje, prandaj as ju mos i shndërroni ato në vende adhurimi-sexhdeje, sepse unë ju ndaloj prej saj.” (Muslimi)

Në këtë hadith Profeti alejhi selam na tregon se adhurimi i varreve duke bërë pelegrinazh drejt tyre, duke iu lutur të vdekurve në to, qofshin këta të vdekur profetë apo njerëz të mirë, nuk është nga besimi i drejtë dhe i pastër i njeriut për Zotin e tij, përkundrazi është nga format e idhujtarisë dhe idhujtaria është padrejtësia më e madhe që Allahu nuk e fal kurrë.