Më trego për një punë që më fut në Xhennet?

Një burrë i tha profetit alejhi selam:

“Më trego për një punë që më fut në Xhennet?

Profeti -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- i tha:

“Të adhurosh Allahun e të mos i bësh Atij shok në adhurim.

Të falësh namazin.

Të japësh zekatin dhe

t’i vazhdosh lidhjet farefisnore (e mos t’i ndërpresësh ato)”.

📚 Transmeton imam Buhariu -Allahu e mëshiroftë-!

Read Previous

42 miresi qe do ti ndodhin njeriut pasi ai largohet nga vepra e keqe

Read Next

3 gjera te shpetojne dhe 3 gjera te demtojne