Lutjet më të rëndësishme të jetës tënde

0
2591
Lutjet më të rëndësishme të jetës tënde:
“Na udhëzo në rrugën e drejtë”
“Qofsha i shpëtuar nga çdo e keqe unë dhe çdo rob i Allahut i devotshëm.” Kjo lutje përfshin çdo rob të devotshëm të Allahut në qiej dhe në tokë.
“O Allah të kërkoj mbrojtje nga dënimi i Zjarrit dhe nga dënimi i varrit dhe nga sprova e jetës dhe e vdekjes dhe nga sprova e Dexh-xhalit”
O Allah më ndihmo të të përmend, të të falënderoj, dhe ta përsos adhurimin Tënd.
O Allah më ruaj nga mohimi dhe varfëria dhe nga dënimi i varrit.
A e di ç’i bashkon ato të gjitha? Janë në namaz, ose brenda ose pas tij.
Më thuaj pash Zotin tënd, si mund ta lësh pa e falur namazin?!
Emin Bilali