Lutja qe mund te besh para perfundimit te namazit

0
1998

 

Njeriu kur deshiron te lutet ne namazin e tij, le te lutet para se te jap selam (perfundoje namazin) dhe jo pas dhenies se selamit. Qofte ne namazin obligativ apo ate vullnetar (nafile). (1)

Ai mund te lutet per cdo gje qe ka nevoje ne fene dhe dynjane e tij. Madje mund te lutet qe Allahu t’i mundesoje te kete nje shtepi te madhe te rehatshme, te kete makine te bukur, nje pune te mire etj. E te gjitha keto i permend (lutet) ne sexhde ose ne teshehudin e fundit para dhenies se selamit. Ngase lutja eshte adhurim qofte dhe ne ceshtjet e dynjase. (2)

Perktheu: Unejs Sheme

(1) Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!) ne “Esh-Sherh El-Mumtiu”, vell. 7

(2) Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!) ne “Durusun ue Fetaua minel-Haramejn Esh-Sherifejn”, vell. 10