Lutja për shpëtim nga mundimet dhe sprovave te jetes

0
2996

Lutja për shpëtim nga mundimet e sprovave

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) ka thënë:

”I dërguari i Allahut ﷺ kërkonte mbrojtje nga Allahu që ta ruaj nga vështirësitë e sprovave, nga zënia e fatkeqësisë, nga e keqja e asaj që është caktuar, nga gëzimi i armikut me sprovën e tij.”

Dhe thotë:

”Profeti ﷺ tha kërkoni mbrojtjen e Allahut nga vështirësitë e sprovave, nga zënia e fatkeqësisë, nga e keqja e asaj që është caktuar, nga gëzimi i armikut me sprovën tuaj.” 1

1 Bukhari.

Shejkh Abdurr-Rrazak bin Abdil-Muhsin el-Abbad
Burimi: Ashru Uasaja lil-Uikajah min-el-Uaba, fq. 7-8