Lutja e vazhdueshme!

0
1506

Lutja e vazhdueshme!
Shejh Ibën Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
“Lutja e vazhdueshme aludon për dashurinë e Atij që i lutesh, sepse kur njeriu do diçka, e do edhe qëndrimin e gjatë duke ju lutur dhe përgjëruar Atij!

Prandaj, kur ju luteni, ju jeni të lidhur direkt me Allahun në lutje. Kurse, lutja e juaj e gjatë dhe përqendrimi juaj në të, është argument për dashurinë tuaj për t’ju lutur Allahut të Plotfuqishëm!”

| Sher’hul-Mum’ti’ 5/320 |
B.GJ.