Lutja e Junusit عليه السلام: Kush lutet me të do ta shpëtojë Allahu nga çdo vështirësi

0
590

Lutja e Junusit عليه السلام: Kush lutet me të do ta shpëtojë Allahu nga çdo vështirësi.
Ajo përmban katër çështje:
1-Teuhidin, veçimin e Allahut në adhurim.
2-Tenzih, pastrimin e Allahut nga çdo e metë dhe mangësi.
3- Pranimin e gabimit.
4-Kërkimin e faljes.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
La Ilahe il-la Ente Subhaneke In-ni Kuntu Minedh-Dhaalimiin.
Nuk meriton te adhurohet askush perveç Teje, Je i Pastër nga çdo metë, unë jam prej zullumqarëve.

AbdurRazak Bedr
Dr. Junuz Telezi