Lutja e agjëruesit është e pranuar!

0
2448

Lutja e agjëruesit është e pranuar!

Profeti (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë :

“Tre lutje janë të pranuara:

1. Lutja e agjëruesit

2. Lutja e kujt i kanë bërë padrejtësi

3. Lutja e udhëtarit”

Sahihul Xhami : 3030.

Dhe ka thënë :”Njeriu më i paaftë është ai që nuk bën dua (lutje), dhe njeriu më koprrac është ai që nuk jep selam” Silsile sahiha : 601.

Mirandi Shehaj