Lufta me shejtanin.

0
1128

Lufta me shejtanin.
Ibn Kajimi, Allahu e meshirofte thote: Shejtani këshillon ushtrinë e tij se si ta devijojne birin e Ademit, njeriun: “Për çdo punë të mirë që duan ta punojnë diljuni në pritë duke ja bërë të urryer dhe ti kujtoni vështirësitë dhe pengesat që kanë ato punë të mira.”

Përshembull: Nëse dëshiron dhe ka synim njeriu të kërkojë dijen, i vjen shejtani dhe i thotë: Jo, kjo është rrugë e vështirë, mundet të rrish njëzet vite dhe spërfiton dhe skupton gjë dhe nuk ke mundësi të memorizosh dhe e pengon nga dija.

AbdurRezak Bedr.
Junuz Telezi