Lexoje Kuranin mos e ler te ze pluhur

0
1266

Shejkh Salih el Feuzan, Allahu e ruajtë, ka thënë:

“Njerëzit e lexojnë Kuranin. Madje e lexojnë shumë e bëjnë hatme. Tjerë e mësojnë përmendësh, e këndojnë bukur. Përqendrojnë të gjithë përkushtimin ndaj Kuranit tek fjalët dhe leximi: e lexojnë me Texhuid, rregullat e zgjatjes, idgamit, gunnes, iklabit, idh’harit, ikhfase. I kushtojnë rëndësi të madhe këtij aspekt dhe kjo është gjë e mirë. Por qëllimi e synimi kryesor në lidhje me Kuranin nuk është ky. Qëllimi kryesor është meditimi rreth kuptimeve të ajeteve, kuptimi i tyre dhe marrja dije nga Libri i Allahut, parashtrimi i veprave tona dhe veprave të njerëzve për gjykim e analizë: a janë në përputhje me Librin e Allahut apo jo?”

شرح الأصول الستة

 

Anis Agovi