Largohuni nga mekatet duke bere vepra te mira

0
365

Hasan el Basri Allahu e mëshiroftë ka thënë:

Largohuni nga mëkatet e kaluara (të vjetra) më punë dhe vepra të mira të reja, ngase nuk do gjeni asgjë më të mirë që i zhduk veprat e këqija të kaluara (të vjetra) pos veprat e mira të reja, dhe këtë e gjejë në librin e Allahu të madhëruar :

“Veprat e mira, njëmend, i zhdukin të këqiat”, Hud 114

(Tefsir ibën Ebi Hatim 8/279) Musliman i nderuar!..

Ndihmoje fenë e pastër të Allahut që të zhduken mëkatet e kaluara (të vjetra)!.

Ndihmoje fenë e pastër të Allahut në forma të ndryshme, duke shpenzuar që të përhapet e vërteta, duke ndihmuar bartësit e saj, duke kontribuar çdo kund ku pasuesit e pastër të saj janë prezent në forma të ndryshme!..

Unejs Murati-Daku