Largohu nga keto tre lloje njerezish:

0
6206

Largohu nga tre lloje të njerëzve:

1. Mashtruesi.

2. Zullumqari.

3. Bartësi i fjalëve.

Largohu nga mashtruesi, ngase ai i cili mashtron njerëzit, ai do të mashtrojë edhe ty.

Ai i cili i bën zullum(padrejtësi) njerëzve, largohu nga ai, ngase ai do të bëjë zullum edhe ty.

Ai i cili të bartë fjalë tek ti për të tjerët, largohu nga ai, ngase ai do të bartë edhe fjalët tua tek të tjerët.

Suad Shabani