Ky eshte njeriu më i suksesshëm.

Është ai që ka qëllim të mirë në çdo gjë që bën.

Kur ulet në një bisedë, ka qëllim të ndihmojë bashkëbiseduesin me çfarëdo forme: i jep një sugjerim, këshillë të mirë, ose ka qëllim t’i përfitojë ato prej tij.

Duke zbatuar ajetin: “Dhe në çështjet e tyre ata konsultohen” (për të shqyrtuar atë që është më e mira për të gjithë).

Kur mëson një dituri qoftë edhe jo Islame, synon që të fitojë jetesën e tij nëpërmjet saj me ndershmëri, dhe që të ngrihet Islami nëpërmjet tij.

Ai që mëson dituri fetare: synon të nxjerrë veten nga injoranca, synon pastrimit dhe qërimin e vetes nga veprimet e pahijshme dhe synon përhapjen e të mirës edhe tek të tjerët.

Pra i gjithë suksesi i njeriut varet nga qëllimi i tij i mirë dhe përpjekja për konkretizimin e tij.

Allahu na dhëntë sukses të gjithëve!

Emin Bilali

Read Previous

Lutja qe mund te besh para perfundimit te namazit

Read Next

Shikoni se cfare respekti kishte Shejh Bin Bazi per Shejh Albanin Zoti i meshirofte