Ky është besimtari i vertete!

0
1060

Ky është besimtari!

“Besimtari flet pak, por bën shumë,

ndërsa hipokriti flet shumë, por bën pak ose aspak.

Fjalimi i besimtarit është urtësi,

heshtja e tij është meditim,

shikimi i tij është reflektim,

veprimet e tij janë të drejta.

Pra, nëse kjo është gjendja juaj,

ju do të jeni gjatë gjithë kohës në adhurim.”

Fudail ibn Ijadi
Shuajb Rexha