Kush i lexon dy Ajetet e fundit të sures Bekare në mbrëmje

0
4131

Profeti (paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:
“Kush i lexon dy Ajetet e fundit të sures Bekare në mbrëmje, do ti mjaftojnë atij për atë natë” Buhari dhe Muslimi.

(i mjaftojnë si mirësi dhe e ruajnë nga çdo sherr)

“Kush e lexon ajetin Kursi kur shkon në shtratin e tij, do të ketë pandërprerë një mbrojtës nga Allahu dhe nuk do ti afrohet shejtani derisa të gdhijë” Buhari.

Mirandi Shehaj