Kush i frikësohet Allahut, Ai ia lehtëson çështjen

0
783

Allahu i Madhëruar thotë: “E kush i frikësohet Allahut, Ai ia lehtëson çështjen.”

Mund të kalosh një kohë të gjatë duke hartuar një plan solid për të lehtësuar:

-jetën,

-furnizimin,

-punën dhe

-qëllimet e tua.

E kjo është e rëndësishme.

Por ji i bindur se devotshmëria ndaj Allahut të Madhëruar në kujdesin dhe ruajtjen e:

-namazit tënd,

-zemrës tënde dhe

-gjymtyrëve të tua…

është mënyra/rruga më e lehtë dhe më e shpejtë që të të lehtësohen të gjitha çështjet e tua.

Unejs Sheme