Kush është njeriu më bujarë?

0
1394

Kush është njeriu më bujarë!?

Halid el Kasrij, rahimehullah, ka thënë:
” Nuk ka dyshim se njeriu më bujarë është ai i cili i jep ndihmë atij që nuk shpreson kurrë t’ia kthej atë. Njeriu më i butë është ai i cili nuk hakmerret edhe pse ka mundësi ta bëj një gjë tillë. Njeriu më i ngritur dhe largëpamës është ai i cili i mban raportet me ata që i kanë shkëputur me të (me ata që janë larguar nga ai).”

Tehdhibul Kemal: 8/112
Suad Shabani