Kush deshiron qe Allahu te jete me te duhet ti beni keto vepra

0
1413

Allahu i Madheruar thote: “Unë jam me ju!

1. Në qoftë se falni namazin,

2. e jepni zekatin,

3. u besoni të dërguarve të Mi dhe u ndihmoni atyre,

4. huazoni për hir të Allahut hua të mirë.” El-Maide, 12

Kush deshiron qe Allahu te jete me te, atehere le te shoh se si eshte gjendja e tij ne lidhje me keto ceshtje.

Nese je ne rregull, atehere pergezohu se “Ai patjetër do t’ua shlyejë mëkatet tuaja dhe do t’ju shtie në Xhenete nën të cilët rrjedhin lumenj.” El-Maide, 12

Unejs Sheme