Kurre mos u beto me keto thenie

0
3278

Për kokë (krye) të nënës!

Për kokë (krye) të babës!

Për besë!

Për shpirt të nënës!

Për shpirt të babës!

Për shpirt të vëllai, të motrës, të djalit!

Për xhami!

Pasha Allahun!

Për Zotin
Pasha Atë në Dorën e të Cilit është shpirti im!

Ka thënë pejgamberi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familje e tij-:

“Allahu ju ndalon të betoheni për prindërit tuaj.
Kush dëshiron të betohet, le të betohet vetëm për Allahun ose le të heshtë”.

📚 Transmeton Imam Muslimi -Allahu e mëshiroftë-!

Brulind Callari