Kurre mos e fal namazin nese je ne kete gjendje

0
7581

Nëse dikush ka nevojë të shkoj në tualet (kryerjen e nevojave fiziologjike) në çastin e hyrjes së namazit, le t’i jap përparësi toaletit.
إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء
Ibn Hibani nē sahihun e tij; nr.2071
H
adithin e saktësoi Albani

#Urrehet falja e namazit, nëse muslimani është nën presionin e nevojave fiziologjike

Nuk falet namazi në dy raste;
Kur servohet ushqimi dhe kur njeriu êshtë nën presionin e nevojave fiziologjike
لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
Muslimi në sahihun e tij; 67/560 nga Aisheja, radijaAllahu anh
Hadithi i saktë

#falja e namazit në të dy gjendjet urrehet (është mekruh)

Suad Shabani