Kurani shërim për zemrën dhe udhërrëyes për besimtarin

0
328

“Kur ta lexosh Kuranin, sille ndërmend se ai është shërim për zemrën tënde të sëmurë.

Ji i bindur se, nëse i kthehesh Kuranit, ai për ty do të jetë fuqi, qëndrueshmëri, udhëzim dhe shërim.”

“Thuaj: “Ai (Kurani) është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët”. (Fussilet, 44)

(Shejh Salih Sindij)

Jeta është e shkurtër dhe kalon shpejt. Andaj, mos u ndal te çdo gjë që të ngjall pikëllim, me të cilën ia vështirëson jetën vetes dhe atyre që i ke përreth. Lidhe jeten tende me Kuranin.

Mësoje veten se në jetë ka shumë pengesa, dhe se i lumtur është ai që i kalon ato duke kërkuar ndihmën e Allahut, duke i përmirësuar veprat, dhe duke pasur mendim të mirë për Allahun.

Në këtë mënyrë të lumturohet zemra dhe të qetësohet shpirti.

Petrit Perçuku