Kur sheh Melaiket (engjëjt) në ëndërr?

0
3063

Kur sheh Melaiket (engjëjt) në ëndërr
Ibn Kutejbe thotë: Kush i shikon engjëjt në ëndërr duke zbritur në ndonjë vend, kjo intepretohet si fitore për banorët e atij vendi, largim i halleve dhe problemeve. Kjo për faktin se engjëjt zbrisnin për tu ardhë në ndihmë Profetëve dhe për tju larguar brengat atyre. Prandaj dhe zbritja e tyre është komentuar në këtë kuptim.

Por nëse shikon se ata i flasin me fjalë nxitëse për devotshmëri, apo e këshillojnë me diçka, apo e pērgëzojnë, apo afrohen me të dhe fluturon bashkë me ta, apo largohet bashkë me ta, atēherë kjo komentohet si shehidllëk (bie dëshmorë) qē do ti jepet, ose nderim dhe emër të mirë në dunja.

“Tabir er Ru’ja” fq 224 Ibn Kutejbe ed Dijneveri
Fatjon Isufi